memo

 

КОЛЕКТИВНА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

 

 1. Право на синдикално организовање
   
 2. Право на колективно преговарање
   
 3. Право на закључивање колективног уговора
   
 4. Право на информисање
   
 5. Право на изражавање својих ставова о битним питањима из области рада
   
 6. Право на партиципацију и учешће у Управном и Надзорном одбору, Савет запослених
   
 7. Право на колективну акцију, штрајк, протест
   

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik