memorandum

 

Општи колективни уговор

Општи колективни уговор ОКУ потписан је у Београду 29.4.2008. године и ступио је на снагу 17.5.2008. Потписници Уговора су председници репрезентативних синдиката на територији Републике Србије - Савеза самосталних синдиката Србије (господин Љубисав Орбовић) и УГС (Уједињени грански синдикати) Независност (господин Бранислав Чанак) као и председник репрезентативног удружења послодаваца - Уније послодаваца Србије (господин Стеван Аврамовић).

Потписивању су присиствовали и председник Републике Србије, господин Борис Тадић и министар рада и социјалне политике господин Расим Љајић.

Преузмите садржај Општег колективног уговора

Преузмите садржај Анекса Општег колективног уговора

Преузмите садржај Анекса II Општег колективног уговора

Преузмите садржај Одлуке о примени Општег колективног уговора на све послодавце на територији Р Србије

oku
Потписивање Општег колективног уговора 29.4.2008.

Објављен је у Сл. гласнику РС бр. 50/2008 од 9.маја 2008.

Циљ синдиката је да се дејство ОКУ прошири (појам проширено дејство ОКУ) тј. примењује на све послодавце на територији Републике Србије, а не само за чланове потписника овог уговора.

У среду 6. новембра 2008. год. потписан је Анекс општег колективног уговора и донета Одлука о примени општег колективног уговора, тако да ће се ОКУ примењивати на територији Р Србије који је требао да важи за све послодавце od 1. јануара 2009. године.

Договором синдиката, Владе и Уније послодаваца дана 30.1. 2009. године закључен Споразум о даљем развоју социјалног дијалога прва и друга страна.

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik