memorandum

 

Градски одбори самосталних синдиката(ГОСС)

 

Савез самосталних синдиката града Ниша чине 12 градских одбора самосталних синдиката делатности.

 

1. ГОСС запослених у комунално-стамбеној делатности Ниша  

2. ГОСС образовања Ниша  

3. ГОСС металне и електро индустрије Ниша  

4. ГОСС управе, правосуђа и друштвених организација Ниша  

5. ГОСС културе  

6. ГОСС грађевинарства и ИГМ Ниша  

7. ГОСС саобраћаја и веза Ниша  

8. ГОСС тектила, коже и обуће Ниша  

9. ГОСС трговине Ниша  

10. ГОСС предшколских установа Ниша  

11. ГОСС занатства, услужних делатности и предузетништва  

12. ГОСС угоститељства и туризма  

 

 

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik