memorandum

 

ОЛИВЕРА БОБИЋ

   

foto
Оливера Бобић
председник ССС Ниша

Изабранa на Трећој изборној скупштини Савеза самосталних синдиката града Ниша 3. фебруара 2015.

Контакт телефон 018-247-845

Електронска пошта:sindnis@yahoo.com

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik