memorandum

 

Председништво ССС града Ниша

 

Председништво Савеза самосталних синдиката града Ниша има 9 чланова и оперативно руководи радом Савеза између две седнице Већа.

Оливера Бобић, председник  

Ристо Иветић,секретар  

Милутин Баловић, члан  

Небојша Вучковић, члан  

Мирјана Јовановић, члан  

Јовица Манојловић, члан  

Гроздан Митић, члан  

Слађана Стаменковић Дамјановић, члан  

Милинко Стевановић, члан  

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik