memorandum

Првомајска признања у 2004.

Добитници колективних првомајских признања у 2004. години су:

ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРЕХРАМБЕНЕ, ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ НИША

ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА НИША

ПОВЕРЕНИШТВО САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Добитници појединачних признања:

ЉУБИША ДРИЊАКОВИЋ - председник Градског одбора Самосталног синдиката грађевинарства и ИГМ Ниша

БОРИСЛАВ ИВАНОВИЋ - председник Градског одбора Самосталног синдиката железничара Ниша

СИНИША ЈОВАНЧИЋ - председник ЈСО Самосталног синдиката ЕИ ХОЛДИНГ КО

ЗОРИЦА КИТАНОВИЋ - председник Градског одбора Самосталног синдиката образовања Ниша

ДРАГАНА МЛАДЕНОВИЋ - члан Одбора Самосталног синдиката предшколске установе "Пчелица" Ниш

МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ - председник Градског одбора Самосталног синдиката јавних, стамбено комуналних делатности Ниша

МИЛОВАН ПЕТРОВИЋ - председник ЈСО Самосталног синдиката МИН ХОЛДИНГ АД

СПАСА РАНЂЕЛОВИЋ - председник Самосталног синдиката "Нишекспрес" АД

ЗОРАН СТЕФАНОВИЋ - председник Градског одбора Самосталног синдиката пољопривреде, прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде Ниша

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik