memorandum

Првомајска признања у 2005.

Добитници колективних првомајских признања у 2005. години су:

ГРАДСКО - ОКРУЖНИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НИША

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА "НИШКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ"

Добитници појединачних признања:

СЛАВИЦА СТАЈИЋ - председник Градског одбора Самосталног синдиката трговине Ниша

АЛЕКСАНДАР ЖИКИЋ - председник Градског одбора Самосталног синдиката друмског и авио саобраћаја и веза Ниша

ЈОВАН СТОЈИЉКОВИЋ - председник Градског одбора Самосталног синдиката угоститељства и туризма Ниша

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ - секретар Председништва ЈСО ЕИ ХОЛДИНГ КО

МИЛИНКО СТЕВАНОВИЋ - члан Председништва Синдикалне организације "Нишекспрес" АД

ИВКО СИМИЋ - секретар ЈСО АД МИН ХОЛДИНГ КО

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik