memorandum

 

РИСТО ИВЕТИЋ

   

foto
Ристо Иветић
секретар ССС Ниша

Изабран на предлог председника на 1. седници Већа новог сазива 26. фебруара 2015.

Контакт телефон 018-247-845

Електронска пошта:sindnis@yahoo.com

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik