memorandum

 

Веће ССС града Ниша

Р. БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФУНКЦИЈА КОНТАКТ
1. Оливера Бoбић председник 247-845
2. Ристо Иветић секретар 247-845
3. Јовица Манојловић председник ГОСС образовања 247-845
4. Милутин Баловић председник ГОСС металаца 247-845
5. Мирјана Јовановић председник ГОСС управе и правосуђа 247-845
6. Гроздан Митић ГОСС запослених у стамбено-комуналној делатности 247-845
7. Милинко Стевановић председник ГОСС саобраћаја и веза 247-845
8. Слађана Стаменковић Дамњановић председник Секције жена 247-845
9. Небојша Вучковић председник СО Полицијске управе Ниш 247-845
10. Добривоје Стојановић Повереништво ССС Сврљиг 247-845
11. Далибор Николић Повереништво ССС Мерошина 247-845
12. Драгољуб Петровић Повереништво ССС Дољевац 247-845
13. Драгана Ђорђевић председник ГОСС предшколских установа 247-845
14. Слободан Миљковић председник ГОСС културе 247-845
15. Славица Стајић председник ГОСС трговине 247-845
16. Миломир Милентијевић председник ГОСС угоститељства и туризма 247-845
17. Љубиша Дрињаковић председник ГОСС грађевине и ИГМ 247-845
18. Драган Голубовић председник ГОСС занатства, услуга и предузетништва 247-845
19. Славица Марјановићпредседник СО ГТШ "Неимар" 247-845
20. Бојан Петровић СО AД МИН Локомотива 247-845
21. Андријана Петровић председник СО Апелационог правосуђа Ниш 247-845
22. Слађана Ђорђевић председник ГО Удружења самосталног синдиката пензионера 247-845
23. Милан Видојковић повереник Повереништва СС пољопривреде, прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде 247-845
24. Иван Цекић председник СО Градске стамбене агенције Ниш 247-845
25. Зоран Тошић председник ГОСС текстила, коже и обуће 247-845
26. Милош Ранђеловић председник Секције младих 247-845
27. Горан Павловић СО Градска топлана Ниш 247-845

Почетак стране

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik